rename FileOption to FilenameOption
[tiramisu.git] / VERSION
1 1.0rc1