tiramisu.git
2012-06-15 gwenpresentation tiramisu
2012-06-14 gweneole presentation
2012-06-13 gweneole presentation
2012-06-12 gwenpresentation
2012-06-12 gweneole presentation finished
2012-06-11 gwensome cleaning
2012-06-07 gwenbasetypes in another module
2012-05-24 gwenreorder autolib
2012-05-22 gwendoc update
2012-05-22 gwenadd epydoc api documentation
2012-05-14 gwenadd licence file and licence headers in code
2012-05-13 gwenfirst revision